RESIDENCIALFONTSCALDES

A RESIDENCIAL FONTSCALDES comptem amb el millor equip humà i tècnic adequat perquè els residents estiguin coberts en totes les seves necessitats (higienicosanitàries, mèdiques, psicològiques, teràpia ocupacional, etc ...)

Posem a la seva disposició el nostre organigrama.